“Preventie is de basis. Wondzorg is de pleister.”

Mijn naam is Jolanda de Graaf en ik werk inmiddels tien jaar als gespecialiseerd wondverpleegkundige binnen de thuiszorg.

Daarnaast ben ik HBO verpleegkundige en heb ik ruim 20 jaren ervaring als wijkverpleegkundige met indicerende taken. Als wondverpleegkundige ben ik ervan overtuigd dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan wondzorg in de breedste zin van het woord. Wondzorg is de pleister. Preventie is de basis. Vanuit die visie kan ik Practice en Evidence Based wonden verzorgen en een belangrijke bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering over wondverzorging.

Waarom kiezen voor VenArt? Om samen op te trekken naar een hoger doel: namelijk de kwaliteit van wondzorg te verbeteren. Dat hogere doel is vooral gericht op snelle wondgenezing, waarbij de cliënt centraal staat. Wat wil en kan de cliënt en hoe kunnen we samen dat pad inslaan. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn kernwaarden om snel met elkaar in contact te komen en te blijven.

Diensten

Over VenArt

Wondverzorging voor de professional

Training of workshop

Over VenArt

De naam VenArt is een afkorting van Veneus en Arterieel vaatlijden. Verstoringen in de vena en/of arteriën (aders en slagaders) zijn de oorzaak van complexe wonden. Art is tevens een afkorting van artistiek. Complexe wondzorg vraagt om een artistieke, creatieve aanpak die past bij de individuele cliënt. Met als belangrijkste doel:  genezing van de wond!

VenArt richt zich primair op complexe wondproblematiek. Het aantal patiënten met complexe genezing van een wond is groot en neemt door vergrijzing van de bevolking nog steeds toe. Veelvoorkomende wonden zijn: een diabetische voet, beenulcera, decubitus, oncologische en posttraumatische wonden. Een wond die langer open ligt dan nodig is, zorgt ervoor dat de patiënt zich niet goed voelt. Wondzorg vraagt daarom om een multidisciplinaire aanpak en coördinatie in de zorgketen. Met als voordeel voor de patiënt: een wond die sneller geneest.

Naast algemene wondzorg kan ik u van dienst zijn bij compressie therapie, verpleging en indiceren, ambulant pedicure, voor het opleiden van medewerkers op het gebied van wondzorg en als interim-management voor kleine zorginstellingen.

VenArt is een groot voorstander van samenwerking in de keten, hierdoor zijn er directe ingangen bij fabrikanten en leveranciers van wondbedekkers. Tevens wordt waar nodig proactief overleg gepleegd met huisartsen en behandelend specialisten in het ziekenhuis.

Wondverzorging voor de professional

Praktische ondersteuning bij het beoordelen van wonden, het bepalen van beleid, de keuze van materialen en een multidisciplinaire aanpak staan borg voor een succesvol traject. Waarom tijd steken in het uitproberen van een weinig succesvolle aanpak als een constructieve route voorhanden is? Voor organisaties die geen wondverpleegkundige in dienst hebben maar toch gebruik willen maken van deze expertise kunt u met VenArt de ondersteuning krijgen die nodig is.

Training of workshop

De jarenlange ervaring en opgedane kennis wil ik graag delen met zorgprofessionals, die net als ikzelf, wondzorg op een hoger niveau willen brengen. Het kan per slot van rekening altijd beter. Het is mogelijk om workshops of bijscholingen te verzorgen over wondzorg en decubituspreventie op locatie. Denk hierbij aan de thuiszorg, verzorgingstehuizen, huisartsenpraktijken of voortgezet beroepsonderwijs. Heeft u interesse/wilt u meer informatie? Schroom dan niet om contact op te nemen. De scholingen kunnen helemaal afgestemd worden op vraag en behoefte en waar nodig kan accreditatie aangevraagd worden.

Organisatie en beleid Als organisatie is eenduidigheid in denken en uitvoeren een belangrijke pijler. Meewerken aan een goed beleid dat breed gedragen wordt, is een sterke kant van de visie van VenArt. Kiezen voor ervaring en deskundigheid is de sleutel tot succes.

Contact

Postadres: Vellerselaan 45, 3772 PP Barneveld

Bezoekadres: Kauwenhoven 64-b, 6741 PW Lunteren

06-42065567

j.degraaf@VenArt.nl

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze website vragen, stuur dan een e-mail.

× Hoe kan ik je helpen?